Urenportaal

Inloggen

Werknemers

Eerste keer? Bekijk handleiding voor werknemers

Opdrachtgevers

Eerste keer? Bekijk handleiding voor opdrachtgevers

Belangrijk

Om te weten

blank

.

Deadline aanleveren uren

Via het urenportaal van NL People kunnen werknemers en opdrachtgevers uren online declareren en accorderen. 

Gewerkte uren van een afgelopen periode (meestal week) moeten altijd uiterlijk vóór dinsdagmiddag 12 uur bij ons zijn ingediend én geaccordeerd door de opdrachtgever, om diezelfde week te kunnen worden verwerkt en verloond.

Op de verloningskalender vindt u de dagen waarop wij verlonen. Houd rekening met een langere verwerkingstijd door banken rondom feestdagen. 

Vakantie opnemen

Als u vakantie wilt opnemen overlegt u dit uiteraard eerst met uw opdrachtgever. Vul daarna het volgende formulier in, waarin u aangeeft hoeveel vakantieuren u wilt opnemen: Vakantie aanvragen.

Let er wel op dat u voldoende saldo moet hebben opgebouwd (u vindt dit op uw meest recente loonstrook) en dat u nooit meer dan 40 uur vakantie per week kunt opnemen. Ook mag het totaal aantal uren per week (Gewerkte uren + Vakantie uren) mag nooit meer dan 40 uur zijn.

Uren tijdens feestdagen

Vul alleen uren in op algemeen erkende feestdagen (Nieuwjaarsdag, Koningsdag, Pasen, Hemelvaart, Pinksteren en Kerstmis) als u ook daadwerkelijk die dag heeft gewerkt. In alle andere gevallen berekenen we de uren automatisch.

Ziek en beter melden

Als u ziek bent doorloop dan de volgende stappen:

  1. Meld je direct ziek bij je opdrachtgever (het bedrijf waar je daadwerkelijk aan het werk bent).
  2. Meld je vóór 09.30 uur ’s morgens telefonisch ziek bij NL People op de eerste ziektedag via telefoonnummer 020-8451074. Ben je ziek geworden in het weekend en op maandag nog steeds ziek? Bel dan direct maandagmorgen vóór 09.30 uur.

Bij de ziekmelding geeft u door:

  • De dag waarop u ziek bent geworden.
  • Wanneer de eerstvolgende werkdag zou zijn.
  • De geschatte duur van het verzuim.
  • Het telefoonnummer waarop u direct te bereiken bent.

Je kunt je nooit ziekmelden per e-mail of sms.

Beter melden

Wanneer u bent hersteld en weer aan de slag gaat bij uw opdrachtgever, moet u dit ook
telefonisch melden via telefoonnummer 020-8451074.

> Lees het gehele ziekte en verzuimprotocol