Werknemers

Informatie en huisregels

Als werknemer ben je in dienst van NL People. Hieronder vind je meer informatie over onze huisregels en antwoorden op veelgestelde vragen. 

Blank

.

Waar kan ik gewerkte uren doorgeven?

Via het urenportaal kunnen werknemers en inleners uren online declareren en accorderen. Gewerkte uren van een afgelopen week moeten altijd uiterlijk vóór dinsdag 12 uur bij ons zijn ingediend én geaccordeerd door de inlener, om diezelfde week te kunnen worden verwerkt en verloond.

Ik ben ziek. Wat moet ik doen?

Ziek melden

Als je ziek bent doorloop je de volgende stappen:

 1. Meld je direct ziek bij je opdrachtgever (het bedrijf waar je daadwerkelijk aan het werk bent).
 2. Ook moet je je voor 09.30 uur ’s morgens telefonisch ziekmelden bij NL People op de eerste ziektedag. Dit doe je bij je contactpersoon van NL People via telefoonnummer 020 – 225 23 70. Je kunt je nooit ziekmelden per e-mail of sms.

Bij de ziekmelding geef je door:

 • De dag waarop je ziek bent geworden
 • Wanneer je eerstvolgende werkdag zou zijn
 • De geschatte duur van het verzuim
 • Het telefoonnummer waarop je direct te bereiken bent

Eerste ziektedag

De dag van ziekmelding geldt als eerste ziektedag. Ben je te laat met ziek melden? Dan geldt de periode tot melding als onbetaald verlof. Als de eerste ziektedag valt op een zaterdag of zondag dan meld je je, de maandag die daarop volgt, ziek bij je praktisch werkgever en bij je contactpersoon van NL People. Werk je normaal gesproken ook in het weekend en word je ziek op zaterdag of zondag, dan meld je dit op de eerste dag bij jouw praktisch werkgever en de maandag die daarop volgt bij je contactpersoon van NL People.

Juiste (verpleeg)adres doorgeven

Je dient altijd het juiste (verpleeg)adres tijdens je ziekteperiode door te geven, indien dit anders is dan je huisadres.

Controle ziekmelding

Nadat je je hebt ziek gemeld dien je thuis te blijven zodat een medewerker van onze ARBO-afdeling contact met je op kan nemen. Tevens kan onze ARBO-arts je een bezoek brengen. Het is toegestaan je (verpleeg)adres te verlaten voor een bezoek aan de huisarts, een medisch specialist of de bedrijfsarts. Er wordt van je verwacht dat je je, indien de ziekte daartoe aanleiding geeft, binnen een redelijke termijn onder behandeling van een huisarts of medisch specialist laat stellen.

Verzuimbegeleiding

Onze ARBO dienst neemt contact met je op en maakt in overleg jouw herstelplan. Je bent verplicht om op het spreekuur van de verzuimbegeleider te verschijnen wanneer daarom wordt gevraagd.

Ziektegeld

De hoogste van je ziektegeld en het aantal wachtdagen is afhankelijk van het soort contract je hebt. Je kunt dit vinden in de arbeidsovereenkomst.

Fase A contract met uitzendbeding
Heb je een Fase A contract met uitzendbeding? Dan gelden de eerste twee ziektedagen als wachtdagen. Deze krijgt je niet betaald, maar dat compenseren we door de wachtdagcompensatie; een toeslag op je loon. Dit zie je op elke loonstrook terug. Vanaf de 3e dag kun je recht hebben op een ziekte-uitkering. Dit is 90% van het dagloon. Het UWV of de verzuimverzekeraar stelt het dagloon vast en informeert je hierover per brief, nadat jij je bij ons hebt ziek gemeld. De betalingsspecificaties van je ziektegeld moet je daarna naar ons mailen of opsturen (deze ontvangen wij niet rechtstreeks). Wij vullen dan aan tot 90% van je dagloon.

Fase A contract zonder uitzendbeding
Heb je een Fase A Contract zonder uitzendbeding? Ook dan geldt bovenstaande procedure voor het ziek melden. Echter er geldt maar 1 wachtdag en je hoeft geen specificaties door te sturen. Wij betalen 90% van de contracturen door bij ziekte tot einde arbeidsovereenkomst.

Fase B contract
Heb je een Fase B Contract? Ook dan geldt bovenstaande procedure voor het ziek melden. Echter er geldt maar 1 wachtdag en je hoeft geen specificaties door te sturen. Wij betalen 90% van de contracturen door bij ziekte tot einde arbeidsovereenkomst.

Beter melden

Wanneer je bent hersteld en weer aan de slag gaat bij je opdrachtgever, moet je dit als volgt melden:
Telefonisch bij je contactpersoon van NL People via telefoonnummer 020 – 225 23 70

Hoe kan ik vakantie aanvragen

Vakantie aanvragen

Als je voldoende vakantieuren hebt opgebouwd kun je deze opnemen. Overleg altijd eerst even met je inlener of je vakantie kunt opnemen in een bepaalde periode.

Daarna kun je je vakantie aanvragen

Wanneer ontvang ik mijn vakantiegeld

Vakantiegeld

Je vakantiegeld wordt in juni uitbetaald.  Krijg je normaal wekelijks of maandelijks salaris betaald? Dan ontvang je het vakantiegeld in de eerste volle week van juni. Krijg je 4-wekelijks jouw salaris betaald? Dan ontvang je het vakantiegeld bij de eerste 4-wekelijkse verloning in juni.

Hoeveel vakantiegeld

Van je loon wordt 8,33% gereserveerd voor het vakantiegeld. Wat je netto aan vakantiegeld ontvangt is waarschijnlijk lager dan je verwacht. En wanneer er een loonbeslag ligt op je inkomen, gaat het gehele vakantiegeld naar de beslaglegger.

Waarom valt netto vakantiegeld tegen?

Je vakantiegeld wordt niet zwaarder belast dan je normale inkomen maar dit lijkt zo omdat de heffingskorting een grote impact heeft op je normale maandelijkse salaris. Het vakantiegeld profiteert niet van deze heffingskorting. Het wordt belast alsof het bovenop jouw jaarinkomen komt, dus tegen het ‘marginale tarief’. Dat is een percentage van ongeveer 37- 50 %. Op de strook heet dat het ‘bijzonder tarief’, maar eigenlijk is het geen bijzonder tarief: het is gewoon het normale tarief voor elke euro die bovenop uw standaardsalaris komt. Zoiets wordt in de regel ook met andere bonussen zoals een 13de maand gedaan.

Feestdagen – hoe werkt dat?

Feestdagen

Alleen als je daadwerkelijk op een algemeen erkende feestdag hebt gewerkt, vul je deze uren in. In alle andere gevallen vul je niks in en berekenen we de uren automatisch. 

De uitbetaling van deze feestdagen gebeurt altijd 2 weken later en op donderdag.

Fase A:
Je hoeft zelf geen uren in te vullen op algemeen erkende feestdagen, dat doen wij voor je. De berekening is als volgt:

Het aantal uren aan feestdagen uitkering is het gemiddelde aantal gewerkte uren op de dag waarop een feestdag valt. Het wordt gemeten over een periode van de 13 voorgaande weken.

Als iemand 10 weken voor tweede paasdag gestart is en iedere maandag in die periode 8 uur heeft gewerkt, zal hij (10 * 8) / 10 = 8 uur betaald krijgen wanneer er nu een feestdag op een maandag valt. Over vakantiedagen worden geen reserveringen opgebouwd, die tellen dus niet mee.

Fase B en C:
Je krijgt de feestdagen volgens je normale arbeidspatroon uitbetaald.

ALGEMEEN ERKENDE FEESTDAGEN

 • Nieuwjaarsdag
 • Hemelvaartsdag
 • Tweede Paasdag
 • Tweede Pinksterdag
 • Koningsdag*
 • Eerste Kerstdag*
 • Tweede Kerstdag*

* voorzover niet vallende op zaterdagen en/of zondagen.

 

Vragen?

Heeft u nog vragen of wilt u meer informatie? Neem dan direct contact met ons op. Wij helpen u graag verder.

Ik zoek een baan

Bekijk onze vacatures en solliciteer direct.