Werknemers

Informatie en huisregels

Als werknemer ben je in dienst van NL People. Hieronder vind je informatie en huisregels voor werknemers. 

Blank
Ik ben ziek. Wat moet ik doen?

Ziek melden

Als je ziek bent doorloop je de volgende stappen:

  1. Meld je direct ziek bij je opdrachtgever (het bedrijf waar je daadwerkelijk aan het werk bent).
  2. Ook moet je je voor 09.30 uur ’s morgens telefonisch ziekmelden bij NL People op de eerste ziektedag. Dit doe je bij je contactpersoon van NL People via telefoonnummer 020-8451074. Je kunt je nooit ziekmelden per e-mail of sms.

Bij de ziekmelding geef je door:

  • De dag waarop je ziek bent geworden
  • Wanneer je eerstvolgende werkdag zou zijn
  • De geschatte duur van het verzuim
  • Het telefoonnummer waarop je direct te bereiken bent

Eerste ziektedag

De dag van ziekmelding geldt als eerste ziektedag. Ben je te laat met ziek melden? Dan geldt de periode tot melding als onbetaald verlof. Als de eerste ziektedag valt op een zaterdag of zondag dan meld je je, de maandag die daarop volgt, ziek bij je praktisch werkgever en bij je contactpersoon van NL People. Werk je normaal gesproken ook in het weekend en word je ziek op zaterdag of zondag, dan meld je dit op de eerste dag bij jouw praktisch werkgever en de maandag die daarop volgt bij je contactpersoon van NL People.

Juiste (verpleeg)adres doorgeven

Je dient altijd het juiste (verpleeg)adres tijdens je ziekteperiode door te geven, indien dit anders is dan je huisadres.

Controle ziekmelding

Nadat je je hebt ziek gemeld dien je thuis te blijven zodat een medewerker van onze ARBO-afdeling contact met je op kan nemen. Tevens kan onze ARBO-arts je een bezoek brengen. Het is toegestaan je (verpleeg)adres te verlaten voor een bezoek aan de huisarts, een medisch specialist of de bedrijfsarts. Er wordt van je verwacht dat je je, indien de ziekte daartoe aanleiding geeft, binnen een redelijke termijn onder behandeling van een huisarts of medisch specialist laat stellen.

Verzuimbegeleiding

Onze ARBO dienst neemt contact met je op en maakt in overleg jouw herstelplan. Je bent verplicht om op het spreekuur van de verzuimbegeleider te verschijnen wanneer daarom wordt gevraagd.

Ziektegeld

De hoogste van je ziektegeld en het aantal wachtdagen is afhankelijk van het soort contract je hebt. Je kunt dit vinden in de arbeidsovereenkomst.

Fase A contract met uitzendbeding
Heb je een Fase A contract met uitzendbeding? Dan gelden de eerste twee ziektedagen als wachtdagen. Deze krijgt je niet betaald, maar dat compenseren we door de wachtdagcompensatie; een toeslag op je loon. Dit zie je op elke loonstrook terug. Vanaf de 3e dag kun je recht hebben op een ziekte-uitkering. Dit is 91% van het dagloon. Het UWV stelt het dagloon vast en informeert je hierover per brief, nadat jij je bij ons hebt ziek gemeld. De betalingsspecificaties van je ziektegeld moet je daarna naar ons mailen of opsturen (deze ontvangen wij niet rechtstreeks). Wij vullen dan aan tot 91% van je dagloon.

Fase A contract zonder uitzendbeding
Heb je een Fase A Contract zonder uitzendbeding? Ook dan geldt bovenstaande procedure voor het ziek melden. Echter er geldt maar 1 wachtdag en je hoeft geen specificaties door te sturen. Wij betalen 91% van de contracturen door bij ziekte tot einde arbeidsovereenkomst.

Fase B contract
Heb je een Fase B Contract? Ook dan geldt bovenstaande procedure voor het ziek melden. Echter er geldt maar 1 wachtdag en je hoeft geen specificaties door te sturen. Wij betalen 91% van de contracturen door bij ziekte tot einde arbeidsovereenkomst.

Beter melden

Wanneer je bent hersteld en weer aan de slag gaat bij je opdrachtgever, moet je dit als volgt melden:
Telefonisch bij je contactpersoon van NL People via telefoonnummer 020-8451074

Waar kan ik gewerkte uren doorgeven?

Via het urenportaal van NL People kunnen werknemers en inleners uren online declareren en accorderen. Gewerkte uren van een afgelopen week moeten altijd uiterlijk vóór dinsdag 12 uur bij ons zijn ingediend én geaccordeerd door de inlener, om diezelfde week te kunnen worden verwerkt en verloond.

Let op:

Vul op feestdagen (Nieuwjaarsdag, Hemelvaart, Pasen, Pinksteren en Kerst) alleen uren in als je ook DAADWERKELIJK op een van die dagen hebt gewerkt. In alle andere gevallen berekenen we de uren automatisch.

Ziek?

Bel vóór 09:30 uur 020-8451074 om je ziek te melden.  Ben je weer beter? Ook dan moet je dit telefonisch melden via 020-8451074