Werknemers

Ziekte en verzuimprotocol

Ziek melden

Als je ziek bent doorloop je de volgende stappen:

  1. Meld je direct ziek bij je opdrachtgever (het bedrijf waar je daadwerkelijk aan het werk bent).
  2. Ook moet je je voor 09.30 uur ’s morgens telefonisch ziekmelden bij NL People op de eerste ziektedag. Dit doe je bij je contactpersoon van NL People via telefoonnummer 020 – 225 23 70. Je kunt je nooit ziekmelden per e-mail of sms.

Bij de ziekmelding geef je door:

  • De dag waarop je ziek bent geworden
  • Wanneer je eerstvolgende werkdag zou zijn
  • De geschatte duur van het verzuim
  • Het telefoonnummer waarop je direct te bereiken bent

Beter melden

Wanneer je bent hersteld en weer aan de slag gaat bij je opdrachtgever, moet je dit ook telefonisch melden bij je contactpersoon van NL People via telefoonnummer 020 – 225 23 70.

Eerste ziektedag

De dag van ziekmelding geldt als eerste ziektedag. Ben je te laat met ziek melden? Dan geldt de periode tot melding als onbetaald verlof. Als de eerste ziektedag valt op een zaterdag of zondag dan meld je je, de maandag die daarop volgt, ziek bij je praktisch werkgever en bij je contactpersoon van NL People. Werk je normaal gesproken ook in het weekend en word je ziek op zaterdag of zondag, dan meld je dit op de eerste dag bij jouw praktisch werkgever en de maandag die daarop volgt bij je contactpersoon van NL People.

Juiste (verpleeg)adres doorgeven

Je dient altijd het juiste (verpleeg)adres tijdens je ziekteperiode door te geven, indien dit anders is dan je huisadres.

Controle ziekmelding

Nadat je je hebt ziek gemeld dien je thuis te blijven zodat een medewerker van onze ARBO-afdeling contact met je op kan nemen. Tevens kan onze ARBO-arts je een bezoek brengen. Het is toegestaan je (verpleeg)adres te verlaten voor een bezoek aan de huisarts, een medisch specialist of de bedrijfsarts. Er wordt van je verwacht dat je je, indien de ziekte daartoe aanleiding geeft, binnen een redelijke termijn onder behandeling van een huisarts of medisch specialist laat stellen.

Verzuimbegeleiding

Onze ARBO dienst neemt contact met je op en maakt in overleg jouw herstelplan. Je bent verplicht om op het spreekuur van de verzuimbegeleider te verschijnen wanneer daarom wordt gevraagd.

Ziektegeld 

Er geldt altijd 1 wachtdag. Het ziektegeld wordt altijd binnen 4 weken ingeboekt en we streven ernaar dit na 2 weken na de eerste ziektedag te doen. Het ziektegeld wordt dan vervolgens met de eerstvolgende verloning krachtens jouw normale betaalfrequentie uitbetaald. Wij betalen 90% van het uurloon door het eerste ziektejaar, maar nooit minder dan het wettelijk minimum loon. Daarnaast kijken wij naar het bestendig arbeidspatroon. Werk je in de laatste 13 weken voorafgaand aan de ziekmelding structureel meer? dan krijg je het gemiddelde aantal uur uitbetaald ook al heb je minder contracturen. Het tweede jaar betalen wij 80% van het uurloon door. 

Eindigt jouw contract van rechtswege en ben je nog ziek op jouw laatste contractdag? Dan word je ziek uit dienst gemeld bij onze Arbodienst Alpina@Work en wordt dit tevens gemeld bij het UWV. Jouw registratietraject blijft gewoon bij onze arbodienst doorlopen zonder onderbreking. Het ziektegeld wordt vanaf de ziek uit dienst melding door Alpina betaald rond de 10e van elke maand.

De loonstroken die je van Alpina ontvangt bedragen 70% van het ziektegeld en kunnen naar info@nlpeople.nl worden gestuurd voor een aanvulling van 20% het eerste jaar en 10% het tweede jaar. Alles wat voor dinsdag 12:00 uur binnen is wordt met de eerstvolgende verloning uitbetaald. Wat voor woensdag 12:00 binnen is wordt op de donderdag daarop uitbetaald. 

Reeds uit dienst en binnen 4 weken ziek?

Ben je reeds uit dienst en word je binnen 4 weken weer ziek? Dan moet je deze ziekmelding op de eerste ziektedag aan ons doorgeven.